Energia audit

A KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ ENERGETIKAI AUDITÁLÁS

Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv alapján minden EU tagállamban – így Magyarországon is a nagyvállalatok – tevékenységeik energetikai jellemzőinek megismerése céljából – kötelesek négyévente energetikai auditálást végeztetni. Az Uniós irányelv a magyar jogrendbe is átültetésre került. Az irányelv és a hazai jogszabályok alapján a KKV-nek nem minősülő vállalkozásoknak 2015. december 5-ig a még nem regisztrált de a törvénynek megfelelő szakértő  végezheti az első energetikai auditot.

Energetikai auditálás jogi háttere

Az irányelv a hazai jogrendbe is átültetésre került az alábbi fontosabb jogszabályok és további rendeletek módosításával:

 • évi LVII. törvény az energiahatékonyságról;
 • 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról;
 • 123/2015. (V. 26.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek energiahatékonysággal összefüggő módosításáról;
 • 25/2015. (V. 26.) NFM rendelet az energiahatékonyság növelését elősegítő tájékoztatásról;
 • 26/2015. (V. 26.) NFM rendelet az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves jelentésére vonatkozó részletes szabályokról.

A törvény és a végrehajtó rendeletek 2015. június 7-én hatályba léptek.

Energetikai auditálási kötelezettség

A nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni.

Az energetikai auditálás elvégzésének kötelezettségét lehet EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszer működtetésével vagy az energetikai audit elkészítésével teljesíteni.

Az energetikai auditálást megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkező, és 2015. december 5.-től regisztrált energetikai auditor végezheti.

Energetikai audit végrehajtása, folyamata, követelményei

Az energia audit az alábbi részekből áll:

 • előzetes kapcsolatfelvétel: audit célkitűzéseinek, pontosságának, mélységének tisztázása;
 • indító megbeszélés: felelősszemélyek megnevezése, előírások tisztázása;
 • adatgyűjtés: tervek, mérési eredmények összegyűjtése;
 • helyszíni munka: szükséges helyszíni felmérések, mérések elvégzése;
 • elemzés: energetikai teljesítmény jelenlegi helyzetének értékelése, energiahatékonyság növelésének lehetőségeinek vizsgálata;
 • jelentés: elkészített energia audit folyamatának és eredményeinek bemutatása;
 • záró megbeszélés: audit jelentés bemutatása, értékelése.

A 122/2015. (V. 26.) Kormányrendelet  szerint az energetikai auditnak ki kell terjednie:

 • Az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározására
 • A fogyasztási trendek, bázisértékek és fajlagos értékek meghatározására
 • Az energiapazarlási pontok megkeresésére és bemutatására
 • A költséghatékonyabb energiafelhasználási módok feltárására és elemzésére, a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségére, valamint a fejlettebb üzemeltetési eljárások és esetleges új berendezések bemutatására.

Az energetikai audit részletes számításokon alapul és javaslatot ad az energiahatékonyság javítási intézkedésekre vonatkozóan. A Kormányrendelet szerint az intézkedéseket legalább az alábbi beavatkozási kategóriák szerint kell meghatározni:

 • Beruházást nem igénylő
 • Támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő
 • Jelenleg csak támogatásokkal reális

Energetikai auditálás szolgáltatásunk

Vállaljuk a jogszabályi előírások szerinti, valamint egyedi igények alapján az energetikai auditálás elvégzését és az energetikai auditjelentés elkészítését. A megrendelő igényei szerint állítjuk össze az energetikai szakértői csapatot, illetve az audittervet úgy, hogy szakembereink megfelelő alapossággal és gördülékenyen tudják elkészíteni a felmérést, illetve a jelentést. Célunk, hogy a kötelező vizsgálatokon felül olyan észrevételekkel szolgáljunk megrendelőink felé, melyek hozzájárulhatnak későbbi energiafelhasználásuk csökkentéséhez, hatékonyságuk növeléséhez.

Bízza ránk Ön is energetikai auditjának elvégzését!

.

Legutóbbi bejegyzések

Célkeresztben az energiamegtakarítás

Vállaljuk EU rendszerű energia audit elkészítését  Az energia audit  segítségével energiát takaríthat meg és ezzel kiadásait csökkentheti.  Az energia audit során helyszíni felmérés után elemezzük az épület energia fogyasztását, feltárjuk azokat a lehetőségeket ahol költséget lehet megtakarítani, költséghatékonyabb energia felhasználási módokat javasolunk. Gazdasági elemezéssel megvizsgáljuk a különböző beavatkozási lehetőségeket megtérülését.  Sokan nem tudják, hogy egyszerű beavatkozásokkal, akár … Bővebben: Célkeresztben az energiamegtakarítás

Egyéb bejegyzés